Continguts

En els 5 blocs de treball que es duran a terme dins del Congrés, professionals de cadascuna d'aquestes àrees desenvoluparan els següents continguts.
 
1) Tècnic.
Treball específic de la tècnica individual
Integrar el treball tècnic dins del joc col · lectiu
Propostes tàctiques per millorar l'aprenentatge.
Ajustar el treball en pista a les necessitats específiques d'aprenentatge.
 
2) Preparació física, fisioteràpia i salut
Integrar el treball físic dins de l'entrenament adaptant-se al desenvolupament dels jugadors en categories infantil, cadet i júnior.
La propiocepció com a prevenció de lesions articulars.
Dietètica i nutrició per a joves esportistes.
Recuperació i adaptació a l'entrenament després d'un període de lesió.
 
3) Noves tecnologies
Aplicació del vídeo en l'entrenament per a la millora i reforç de la tècnica individual.
 
4) Gestió de grup
Recursos per al lideratge.
El treball motivacional en la formació.
Recursos per inculcar els valors propis de l'esport.
 
5) Metodologia
La repartició de tasques en el procés d'aprenentatge.
La correcció en el procés d'ensenyament-aprenentatge.
Programació, seqüenciació i seguiment en equips de formació.
Recursos metodològics per a l'aprenentatge de la presa de decisions.