Formació Interdisciplinaria

En la formació dels nostres futurs tècnics es requereix l'adquisició de coneixements en diverses disciplines que són necessàries al llarg del procés d'ensenyament-aprenentatge que es realitza amb joves esportistes.
 
Actualment, les entitats esportives requereixen la intervenció de professionals de diferents àmbits en els seus equips de treball. Aquests han d'adquirir coneixements bàsics per a poder coordinar la formació integral del jugador.
 
El correcte desenvolupament d'aquesta tasca educativa, d'acord amb la nostra metodologia, ve condicionat pel treball realitzat per metges, fisioterapeutes, preparadors físics, dietistes, psicòlegs, especialistes en noves tecnologies, coach personals i, sobretot, per la capacitat dels entrenadors de coordinar-lo amb els objectius tècnics i formatius.