Guió de treball

Dijous 8 de desembre, de 16 a 18.00h:
 
DE LA TÈCNICA A LA TÀCTICA INDIVIDUAL: entrenament tècnic, adaptacions específiques i desenvolupament de les lectures de joc.
Elements tècnics importants (atac i defensa).
Etapes d'aprenentatge dels elements tècnics (mínims per categoria).
Mètodes ensenyament-aprenentatge de la tècnica individual.
Factors condicionants en la qualitat del gest tècnic (en situació real de joc).
Pas de la tècnica a la tàctica individual: procés metodològic.
Utilització de noves tecnologies en el procés d'aprenentatge.
 
Divendres 9 de desembre, de 15,45-17,45h:
 
PREPARACIÓ I DIRECCIÓ DE PARTIT: elaboració del pla de partit, adaptació i presa de decisions durant la competició.
 
Elements a valorar per preparar un partit: enfocaments.
Plantejament psicològic previ al partit: equip.
Paràmetres reglamentaris que condicionen el rendiment durant un partit.
Paràmetres estratègics que condicionen el rendiment durant el partit.
Estratègies comunicatives "entrenador-jugador" durant el partit.
 
Diumenge 11 de desembre, de 10 a 12h:
 
DESENVOLUPAMENT DEL JOC EN EQUIP: entrenament per a l'aprenentatge de les estructures ofensives i defensives.
 
Elements tàctics ofensius importants (mínims per categoria).
Elements tàctics defensius importants (mínims per categoria).
Metodologia ensenyament-aprenentatge de la tàctica ofensiva.
Metodologia ensenyament-aprenentatge de la tàctica defensiva.
Adaptació tàctica a les característiques del jugador: (detecció, mètode i aplicació).