Fotos EliteJove

1987 1ª edició

Data:
16/07/1987

1988 2ª edició

Data:
16/07/1988

1989 3ª edició

Data:
16/07/1989

1990 4ª edició

Data:
16/07/1990

1991 5ª edició

Data:
16/07/1991

1992 6ª edició

Data:
16/07/1992

1993 7ª edició

Data:
16/07/1993

1994 8ª edició

Data:
16/07/1994

1995 9ª edició

Data:
16/07/1995

1996 10ª edició

Data:
16/07/1996

1997 11ª edició

Data:
16/07/1997

1998 12ª edició

Data:
16/07/1998

Pàgines